Visie

Roeach vzw wil vanuit een levensechte, vurige en open spirit, en in een geest van vriendschap en vertrouwen, fungeren als een katalysator in het aanbieden van zingeving aan alle mensen.

Roeach vzw, 2013

Missie

Zingevende activiteiten in het kader van projecten

Roeach vzw organiseert (of) en ondersteunt (het organiseren van) activiteiten in functie van projecten die focussen op specifieke thema’s rond zingeving.

Katalysator

Deze activiteiten worden in principle slechts eenmalig georganiseerd voor een bepaalde publiek, en moeten vooral fungeren als basis voor een verdere inspiratie of ontwikkeling voor zijn deelnemers.

Openheid

Deze activiteiten zijn gericht op alle mensen, ongeacht leeftijd, ras, geloofsovertuiging, politieke overtuiging, seksuele geaardheid of socio-economische achtergrond.
Roeach als vzw nodigt ook alle mensen uit om deel uit te maken van haar eigen werking.

Creativiteit

De uitwerking van deze activiteiten moeten getuigen van creativeit, opdat hun katalysatorisch effect gemaximaliseerd wordt. In het bijzonder denkt de vzw daarbij aan het gebruik van hedendaagse middelen zoals multimedia.

In een geest van vriendschap en vertrouwen

Roeach vzw streeft geen enkel financieel winstbejag na. Zij hecht veel waarde aan organisch besturen waarbij het welzijn en de vriendschappelijke relatie van zijn medewerkers en hun externe relaties op de eerste plaats komt.

Inspireren en entertainen

Deze activiteiten moeten niet enkel inspirerend zijn, ze mogen ook entertainend zijn...

Hoogtepunten uit de vele activiteiten die Roeach (mee) organiseerde sinds haar feitelijk ontstaan. Klik op een activiteit voor meer uitleg.

Voorbije activiteiten

2005
Wereld Jongeren Dagen (WJD) Keulen

Jongerendeelname aan de wereldwijde internationale ontmoetingsdagen van de Katholieke Kerk in samenwerking met Jongerenpastoraal IJD Nationaal.

Januari 2006: Roeach ontstaat als feitelijke organisatie
2006
Radio - podcasts, 2006 - 2008

Wekelijkse informatieve en bezinnende internet radio programma’s met hedendaagse religieuze christelijke muziek.

Abdij Jongerenweekends, 2006 - 2008

Ontmoeting- en bezinningsweekends voor +16-jarigen in samenwerking met de Abdij van Averbode.

“Step by step”: Geloven zoals het is

Filmproject in opdracht van en in samenwerking met KTRO - Braambos.

Braambos - Geloven zoals het is

Gospelconcert met Lea Gillmore

Concert met meer dan 120 jongeren van 14 jaar en ouder, in samenwerking met De Damiaanactie en het Sint-Michielscollege van Brasschaat.

28 maart 2008: Roeach als VZW opgericht en erkend in het Belgisch staatsblad op 15 april 2008
2008
Stad op stelten, 2008 - 2010

Solidariteitsactie in het centrum van de stad Antwerpen met meer 100 jongeren in samenwerking met de Damiaanactie.

Foto en filmverslag van 2009

Vuur in 't Stad, 2008 - 2012

Inspirerende Pinkstervieringen met getuigenissen, creatieve workshops en samenzang in de kathedraal van Antwerpen in samenwerking met het Bisdom Antwerpen, CCV, Egidiusgemeenschap, Lessius Hogeschool, en Jongerenpastoraal IJD Antwerpen.

www.vuurintstad.be

Petrus, de rots op weg, 2008 - 2012

Vertelevocatie voor jongeren en (jong-)volwassenen. In een 90 minuten durende monoloog, omkaderd door licht, geluid en kostuum, vertelt Geert Fierens de weg die de apostel Peter figuurlijk als letterlijk bewandelt tussen Kafarnaüm en Rome. Zijn groeiende vriendschap met Jezus staat hierin centraal.

Deze evocatie werd reeds voor meer dan 12000 toeschouwers op meer dan 100 verschillende locaties gebracht.

www.petrusevocatie.be

Wereld Jongeren Dagen (WJD) Sidney

Na Keulen 2005, nodigde Paus Benedictus de jongeren van over heel de wereld uit op de WorldYouthDays 2008 rond het thema: “You will receive the power!” ditmaal in Sydney. Natuurlijk dat Roeach ook dit jaar daar aanwezig zou zijn.

De voorbereiding

12 jongeren schreven zich in om dit avontuur mee te maken. Een hele voorbereiding ging hieraan vooraf. Bijna maandelijks werd er speciaal bijeengekomen, inhoudelijk o.a. bij een broederlijk weekend in Antwerpen, gespreksavonden rond het thema en geloof, Pelgrim 2008 in de Basiliek van Koekelberg, een geloofsontbijt op O.H.Hemelvaart in de Sint‐Andrieskerk maar ook practisch bij enkele activiteiten om wat geld bij te verdienen, bij vergaderingen rond papieren en afspraken, enzovoort.

Heel wat tijd werd er ook uitgetrokken om van onze plannen en overtuigingte getuigen in onze familie‐ vrienden‐ en parochiekring met als hoogtepunt het Sydneyfeest op 16 februari 2008 in Brasschaat. Op die dag ontvingen we meer dan 120 mensen met een creatieve info over de WereldJongerenDagen, een tombola en een mosselsouper.

Naar Australie in samenwerking met IJD

Na een heel lange bus‐, vliegtuig‐ en opnieuw busreis, bereikten we eindelijk Armidale. Daar verbleven we in gastgezinnen. Het programma was opgebouwd rond een sterke culturele, persoonlijke en gelovige uitwisseling met de plaastelijke bevolking. Deze dagen waren zeer intens.

Na Armidale reisden we naar Sydney. In deze wereldstad verbleven we ofwel in gastfamilies, ofwel in een school. ’s Voormiddags hadden we ontmoetingen en gesprekken rond verschillende thema’s , telkens ingeleid door een bisschop. In de namiddag en de avond waren we uitgenodigd om deel te nemen aan het internationaal festival met een enorm aanbod aan vele workshops, optredens, gesprekken, .... Hoogtepunt was natuurlijk de avondwake, de nacht en de zondag eucharistieviering op Randwick met meer dan 450.000 jongeren uit heel de wereld. Deze tocht naar Australië was duidelijk voor Roeach hét hoogtepunt van 2008!

TV eucharistieviering in de Sint Pauluskerk, Antwerpen

In het voorjaar van 2008 vroeg de producer TV1 / Katholieke Kevensbeschouwing aan Roeach om met jongeren een TV­ eucharisiteviering te verzorgen op 31 augustus 2008. Daar de datum ongunstig lag om alleen met jongeren uit de Roeach‐ omgeving iets op te bouwen, werd er besloten om samen met IJD Vlaanderen aan deze viering te werken. Het werd zo een terugkom‐ én zendingsviering van Sydney. De viering werd voorgegaan door bisschop Hoogmartens uit Limburg en rechtstreeks uitgezonden op Eén en op Ned2.

Roeach stond in voor de regie en de film­ en beeldmontage van deze viering.

Ontmoetingsavond in de geest van vriendschap en vertrouwen

Een mooie en ingetogen viering in de geest van Taize gevolgd door een ontspannende folkdansavond met live muziek van de folkgroep Drosera. Daarnaast was er een aangenaam praatcafe met o.a. info over de komende Taize dagen in Brussel.

2009
Pelgrimage naar Rome

Een uitzonderlijke 4-daagse pelgrimage naar Rome. Vanuit verschillende richtingen en met verschillende vluchten, ontmoetten 12 jongeren elkander in het gastvrij huis van de paters Norbertijnen te Rome.

Ze ontdekten natuurlijk de typische Rome-plaatsen als het Colosseum, het Forum, de Villa Borghesa, de Trevifontein, de Plazza Navonne, ... Maar daarnaast was er “het speciale” waarvoor Roeach bekend staat!

Zo hadden ze o.a. ook een uitdagend gesprek met professor en hoofdbibliothecaris van de Gregoriana Jos Janssens; werden ze in de Sint-Pietersbasiliek ontvangen en voor een viering voorgegaan door Prior; kregen ze een speciale rondleiding in de crypte onder de basiliek met een ontroerend bezoek aan het graf van Petrus en vierden ze mee met de Egidiusgemeenschap de zondagsviering midden in Trastevere. En natuurlijk werd er urenlang gepraat en gediscussieerd! Misschien waren deze gesprekken wel de eerste “Living-talks”

Living Talks, 2009 - 2010

Gezellig praten onder jongeren over spirituele en religieuze actuele thema’s, vertrekkend vanuit een getuigenis een film, een tekst , ... : dat is het doel van dit nieuw project..

Deze maandelijkse avonden gaan door in het parochiehuis van de H. Hartparochie te Brasschaat. Aanvang om 19.30u en worden afgerond met een kort oasemoment. Nadien is er telkens nog gelegenheid tot gezellig samenzijn.

Huidige activiteiten

2011

“David, Tegendraads”

Vertelevocatie voor jongeren en (jong-) volwassenen.

De vriend van David neemt de toeschouwer mee in zijn trektocht met zijn beste vriend als herder, krijger, poëet, koning, priester en gezalfde van de Heer. Meer dan 50 voorstellingen (+ nabesprekingen) werden reeds op vele verschillende locaties in Vlaanderen gebracht.

www.davidevocatie.be en Facebook/davidevocatie.

2012

“The Rock Talks”, 2012

In a 90 minute monologue, framed by lights, sound and costume, hear Geert Fierens as the way the Apostle Peter figuratively taking off between Capernaum and Rome. His growing friendship with Jesus stands in the center of attention.

Shows in Washington, Albuquerque, Tucson, Denver, Atlanta / USA.

www.therocktalks.org

2014

“Franciscus spreekt”, voorjaar 2014

Een man van zijn en onze tijd gepassioneerd door zijn medemens en zijn vriend Jezus. Ontdek doorheen vijf pakkende toespraken - in een hedendaagse avondvullende evocatie met licht, muziek en zang - hoe verfrissend en vernieuwend zijn woorden wel zijn.

www.franciscusspreekt.be

Komende activiteiten

201?

...

Er zijn voorlopig geen nieuwe plannen te bekennen.

Vrijwilligers

Roeach vzw is mede tot stand gekomen door de kracht en het enthousiasme van vele vrijwilligers. Ook nu maken zij een belangrijk deel uit van de vzw, om samen met het bestuur de doelen proberen te verwezenlijken.

Vrijwilligers vormen de basis van Roeach en werken mee aan het creatief, organisatorisch en ondersteunend proces.

Raad van bestuur

Roeach vzw wordt bestuurd door de Raad van Bestuur bestaande uit Geert Fierens (voorzitter), Joris Roovers (ondervoorzitter), Pieter Smets (technisch verantwoordelijke) en Jasper Schepers (project-manager).

Adviesraad

Roeach vzw wordt gedragen door een adviesraad, bestaande uit vrijwilligers en externen uit verschillende strekkingen en organsisaties. Deze raad komt jaarlijks eenmaal samen om mee te denken, feedback te geven, te bevragen, ... om zo Roeach telkens verder vooruit te brengen.

Naast een vaste kern worden er telkens andere leden uitgenodigd in functie tot het uitwerken van een bepaalde doelstelling van de vzw.

Onze vrijwilligers

In het verleden behoorden reeds velen tot deze groep, vandaag zijn dat o.a. Ilse Roelands, Nils Huygh, Anne Cauwe, Hugo Van den Berghe, Thijs Van den Bande. In de toekomst blijft Roeach voortdurend uitkijken om nieuwe vrijwilligers achter haar idealen te scharen.

 

 

 

Raad van bestuur

Geert Fierens

voorzitter

In de VZW Roeach is Geert de bezieler, creatief denker en mede-uitwerker van alle Roeach activiteiten. Daarnaast verzorgt hij de communicatie met alle externe relaties van de VZW.

Geert was 35-jaar leerkracht Godsdienst in het Middelbaar Onderwijs.

In zijn vrije tijd focust hij zich op zijn activiteit als christelijke gids, op zijn intercontinentale trektochten en zijn medewerking bij de UWP Alumni Association.

Joris Roovers

ondervoorzitter

Als ondervoorzitter binnen de vzw werkt Joris vooral mee aan visie, strategie en management van de vzw. Daarnaast werkt hij mee aan het bedenken en vormen van nieuwe activiteiten en projecten.

Na zijn studies informatica en global management, trok Joris naar Amsterdam om daar te wonen en te werken als IT Engineer voor Cisco Systems. Naast zijn uitgesproken passie voor computer technologie, geniet Joris van reizen, joggen en een goede babbel bij een frisse pint.

Jasper Schepers

project manager

Binnen Roeach vzw is Jasper de Project Manager. Hij staat mee in voor de ontwikkeling en ondersteuning van de verschillende Roeach projecten. Tevens is hij een helpende hand tijdens de voorstellingen.

Jasper was student KMO-management aan de Karel de Grote Hogeschool te Antwerpen, inclusief een Erasmus studie aan de ESC Rennes School of Business in Frankrijk.

In zijn vrije tijd doet Jasper aan Fitclass. Daarnaast heeft hij een grote interesse in muziek, alsook in technieken rond licht en geluid.

Adviesraad

Leden van de adviesraad zijn o.a.: Mgr. Patrick Hoogmartens, bisschop van Hasselt; E.H. Jean Bastiaens, directeur Bijbeldienst Bisdom Brugge en Bijbelhuis Zevenkerken; O. Pream Jos Bielen, Averbode; Luc De Paepe, Pa-p.a. geluidsversterking met de glimlach; E.H. Filip Hacour, Verantwoordelijke Johannes XXIII - Semenarie Leuven; Nick Gyromprez, directeur Studio Straid; Christian Laes, professor klassieke talen Brussel / Antwerpen; Pieter Nolf, directeur IJD Jongerenpastoraal Vlaanderen; Peter Scheunis, DVV-verzekeringen; Werner Van Acker, solist, dirigent Taizekoor Schoten; Jeroen Wils, beheerder "Be public" en communicatiespecialist; Walter Wouwe, stafmedewerker Clemensprovincie.

Roeach vzw

Stichting: april 2007
Ondernemingsnummer: 897.270.784
Maatschappelijke Zetel: Hoogpadlaan, 34 2180 Ekeren
Rekeningnummer: BE91 7512 0362 6076
roeach@gmail.com