Doel en opzet

De geschiedenis herhaalt zich als een ronddraaiend rad. Kijken naar het verleden kan ons leren kijken naar de toekomst. Goed kijken. Soms vanuit een ander perspectief. Om te ontdekken hoe we een bepaald verloop kunnen veranderen.

 

Macht en onmacht, geweld en onderdrukking, dromen en ontnuchtering. De geschiedenis van de mensheid staat er bol van. Het leven van de Puniër Hannibal Barkas is zo’n verhaal. In de 3e eeuw voor Christus overspoelde de grote macht van Rome het hele Middellandse Zeegebied. Hannibal en het Punische volk waar hij toe behoorde, werden onderdrukt, klein gehouden en voortdurend voorgehouden dat zij onbelangrijk waren. Rome beschouwde zichzelf als het centrum van de wereld en gebruikte zijn macht om dit aan iedereen duidelijk te maken. De oorlog als machtsmiddel heiligde het doel, vonden de machthebbers in Rome. Daarin stonden zij niet alleen. Ook voor andere (kleinere) volkeren was oorlog vaak het enige middel om verandering te brengen.

 

waterrad.png

Hannibal, die opgroeide bij zijn vader, had diezelfde overtuiging. Hij deelde de dromen en doelen van zijn vader om waardevol te zijn in het leven. Om gerespecteerd te worden en in echte vrijheid te leven. Het voorbeeld van zijn vader volgend, verzette ook hij zich tegen de onderdrukking vanuit Rome. Net als de rest van het Punische volk dacht hij zijn doelen te bereiken door geweld en oorlog. Met die overtuiging trok Hannibal met zijn olifanten over de Alpen naar Italië. Rome moest overwonnen worden!

 

Als de slag van Cannae is gevoerd en de veldslag voor Carthago in zicht is, doet Hannibal een ontdekking: het ronddraaiende rad. De geschiedenis die zichzelf blijft herhalen. Het verleden dat terugkomt in de toekomst. Geweld en oorlog veranderen daar niets aan.

 

Ook nu proberen machthebbers (individuen, groepen, volkeren) met allerlei vormen van macht, hun positie te behouden. Dat gaat door totdat die ene, die enkelen, die kleine groepen, … opstaan. Opstaan en net als Hannibal de vraag stellen: kunnen we geen andere weg inslaan om de toekomst toch een beetje te veranderen zodat meer mensen in vrijheid en vreugde kunnen leven?

 

Het is een uitdaging om het verhaal van Hannibal als een boeiende vertelvoorstelling te brengen want het is méér dan een verhaal. De verteller wil de toeschouwer de moed geven om in zijn omgeving, waar macht en geweld aanwezig zijn, op te staan en die éne vraag te stellen: is er een andere weg?

Terug naar home