Wie kent er nu David niet? 

logo stikker.jpg

Het was toch David die als kleine herder de grote reus Goliath versloeg, niet? En werd hij later niet koning in de stad Jeruzalem? Hij was het toch ook die de ark van het Verbond een volwaardige plaats in de hoofdstad heeft gegeven? En kennen we hem ook niet door de "ster" die naar hem wordt genoemd?
Wat zeker is: David is door iedereen gekend! 
Maar ... tegendraads? Hoezo? Hoe kom je daar nu bij? 

 

In deze vertelvoorstelling vertel ik over hem als een vechtende held en als een dichter; als een staatsman en als een priester; als een vader en als een rokkenjager; 

maar ook als een man naast wie God liep! 

 

En dan hang je aan zijn lippen ...

en een oud verhaal speelt zich vandaag

voor je ogen af ! 

Mark Van de Voorde 

redacteur Kerk en Leven

           Verstilde vertelling

Een witte wand van dundoek waaruit gefilterd licht straalt of waarop blauwe sterretjes het firmament suggereren. Een batterij spots die 'toe-lichten' wat wordt gezegd. Een herdersstaf die koningsstaf wordt. Een bankje dat verhoog wordt. Flardjes muziek die een lied worden. Een verteller in een zwart pak tijdens het eerste en in een wit pak tijdens het tweede deel. Meer was er als decor en enscenering niet nodig om de 120 toeschouwers in de Sint-Godelievekerk op zaterdag 17 oktober te boeien. De verstilde vertelling 'David Tegendraads' was letterlijk adembenemend, want de hele kerk was anderhalf uur stil.

Dramaturg en acteur Geert Fierens wist niet alleen met de fiorituur van zijn taal en declamatie maar ook met de bravoure van zijn mimiek en handenspel ons bij de hand te nemen voor een wandeling door het levensverhaal van David, kleine herder en grote koning, vrome psalmzanger en wrede vrouwenzot. Menselijk, al te menselijk. Waarmee de Bijbel wil zeggen dat machthebbers niet vereerd mogen worden, zich nooit in de plaats van God kunnen stellen.

En Fierens maakte het duidelijk in een boeiende evocatie die wat nabespreking kon gebruiken en een drankje om de vele impressies door te spoelen. Vandaar dat veel toeschouwers na de voorstelling zich naar 'foyer' begaven, zijnde de zaal van de gemeenteschool. Het werd laat, wat zeggen wilde: het was goed. Zeer goed.

Met dank aan de vriendenkring van Onze Ark die voor de tech

Patrick Hoogmartens
Bisschop Limburg 

           Met “David Tegendraads” evoceert               Geert Fierens op een heel eigen en schitterende wijze de Davidcyclus uit het Oude Testament. Geert brengt David tot leven zoals weinigen hem kennen: als herdersjongen en koning, als zondaar en psalmendichter, als zoekende mens die door God wordt gevonden. Een unieke kans om in één avond een heel stuk van onze bijbelse geschiedenis te zien opengaan.

Jan Houbrechts,
Professor O.T.

           "Wat een buitengewoon boeiende                en uitzonderlijk knappe evocatie van de mens David! Wij hebben erg genoten en waren vol bewondering voor je kunde als schrijver, verteller en danser, je prachtige, krachtige en duidelijke stem, je tomeloze energie. Dank, heel veel dank voor een zeer mooie en inspirerende avond."

Nicole Lehoucq

Schrijfster

           "Wij brengen het verhaal zoals het                 is”, zegt Fierens. „Het is op zich sterk genoeg en het is ook Gods verhaal. Aan de toeschouwer om het te actualiseren.” Het publiek in de abdijkerk van Zevenkerken, waar wij Fierens aan het werk zagen, kende zo te zien het verhaal van David, die tegen alle menselijke logica in, als jongste van acht zonen, gezalfd wordt als uitverkorene van God voor het koningschap. Hij maakt carrière van herder over militair tot koning van Jeruzalem. Daarbij leidt hij een liederlijk liefdesleven, waarbij hij zelfs een rivaal uitschakelt. De profeet Nathan brengt hem tot inkeer. „David is een tegendraads figuur”, vindt Fierens. „De schaapherder wordt koning. Zijn levensverhaal wordt uitvoerig verteld in de Bijbel, maar de archeologie vond weinig concrete verwijzingen naar hem. Hij wandelt met God, maar trekt op met rovers en bandieten. Hij zoekt eer en glorie, is in de liefde zelfgericht. Hij is echter geen supermens. Daarin ontdekte ik hoe God het meest houdt van de mens die mens blijft, is zoals hij is, leeft met vallen en opstaan. David kent ook berouw en bidt tot God met de aan hem toegeschreven psalmen.” Voor zijn voorstelling koos Fierens vier psalmen uit. Psalm 23, De Heer is mijn herder, hield hij bewust voor het laatst. 

Enkele aanwezigen

            "Dit optreden heeft ons allen                           beroerd. De eenvoud van de presentatie liet nog duidelijker de rijkdom van de gekozen inhoud en het talent van smaakvol aanbieden naar voren komen. De expressie was zo sterk dat de uitstraling elkeen tot in de ziel beroerde. Tijdens uw spel zag ik in de gelaatsuitdrukking en de houding van de aanwezigen hoe ze helemaal opgenomen werden in uw bijbelspel. U heeft onze verwachtingen overtroffen. Dank! "

Marie-Bernard.

           ".... dan hang je aan zijn lippen! Het             is alsof je echt het Oude Testament induikt en er de mens David ontdekt in zijn levenstocht naar en met die gans Andere! "

J. Cleymans

           “Iedereen hing aan de lippen van de              boeiende verteller/acteur van het begin tot het einde. We leken wel meegenomen in de teletijdmachine. De mimiek, de interpretatie, de intonatie brachten ons héél dicht bij het bijbelverhaal.”

Geert De Paepe

           "Mij was het verhaal van David niet                onbekend, maar zoals het hier werd verteld, kreeg het toch een aparte dimensie. het verhaal werd doorleefd gebracht en bleef boeien van het begin tot het einde. Als publiek zaten we heel dicht bij het gebeuren, zodat we elk gebaar, alle mimiek van Geert konden zien. Wat een acteur!"
M.T. Ekeren

           "God brengt zijn Woord door en                    met mensen. Gisteren op een bijzondere manier door David - Geert Fierens die op een magistrale wijze in de huid kroop van enkele personages uit een eeuwenoud Bijbelverhaal. De moeite waard om te zien!"

Luc Claeys

Met "David Tegendraads" 
bied je je publiek een prachtige avond! 
Méér info op eenvoudige aanvraag

via contactmail.