Twee scenario's in één geheel

 

WOORD: Geert

 

Over de figuur van Hannibal Barkas werd er in de loop van de eeuwen zeer veel in historisch werken als in velen romans geschreven.

Een boeiend scenario voor een vertelproductie vanuit deze verschillende soorten bronnen uitwerken was dan ook niet zo vanzelfsprekend.

 

Voor het historische kader van deze vertelproductie heeft Geert natuurlijk in de eerste plaats de antieke schrijvers als Livius, Hannibal voor de poorten; Ploutarchos, Beroemde Romeinen en Polybios,Wereldgeschiedenis in vertaling gelezen en onderzocht.

Maar ook hedendaagse historische onderzoekers raadpleegde hij. O.a. Adrian Goldsworthy, Carthago; Hoyes Dexter, The Carthaginians; Bagnall Nigel, The Punic Wars.

 

Omdat Geert als verteller, vooral in het hoofd en in de huid van “de mens Hannibal Barkas” wil kruipen, werd hij ook door een ander soort boeken geïnspireerd. Zo vond hij een zeer goede leidraad en basistekst in het boek van Michael De Cock, Hannibal naast aanvullende inspiratie bij Ed Franck, In de greep van de macht en bij John Prevas, De dure eed van Hannibal.

 

“Wat” de échte waarheid is over Hannibals doen en laten, en vooral “waarom” hij het allemaal deed, daarop heeft niemand een volledig antwoord. Het uiteindelijk vertelscenario van “Hannibal, een zachte kracht?” is inderdaad alleen maar een mogelijk antwoord op die vragen en dus sowieso een persoonlijke kijk en een eigen interpretatie vanuit de feiten op “de mens Hannibal” uit de 3de eeuw voor Christus.

 

 

 

Seikilos2 (1) (1).jpg
boeken hannibal.png

MUZIEK: Wiek

 

Vanaf het begin van de samenwerking tussen de scenarioschrijver/verteller Geert en de componist/muzikant Wiek was het duidelijk dat deze twee expressievormen niet naast elkaar mocht staan in onze productie. Integendeel, beide expressies moesten “samen” het Hannibal’ verhaal vertellen. Het gebruik maken van een bij uitstek hedendaags instrument - de elektrische gitaar – voor een oud verhaal zal wel voor het publiek verrassend overkomen. Toch leek het voor Geert en Wiek gedurende het uitwerken van deze productie, alsof juist dit instrument reeds in de tijd van Hannibal gebruikt werd. Zo goed vertellen de klanken van dit 60 jaar jong instrument het oude verhaal van meer dan 2200 jaar geleden!

 

Daarbij, toeval of niet, herontdekte Wiek opnieuw op de beroemde Seikilos klei-inscriptie, de oudste genoteerde muziek die de mensheid kent. Een melodie van slechts acht 6/8ste maten, met een grote waarschijnlijkheid uit Hannibals tijd, de tweede eeuw voor Christus. Het lag dan ook voor de hand om deze melodie op een nieuwe en creatieve manier in deze voorstelling te gebruiken als Hannibals’ leidmotief

 

Naast het Hannibal/Seikilos motief, werkte Wiek ook een een Hamilcar-thema uit.De belofte van Hannibal aan zijn vader lag immers niet alleen aan de oorsprong van zijn zware tocht over de Alpen om Rome te overwinnen, maar hielp hem ook doorheen de vele moeilijke momenten om zijn belofte waar te maken.

Het Hamilcar-thema keert dan ook in vele muzikale gedaanten en vormen terug als een rode draad voor de toeschouwer.

 

En dan zijn er nog de zovele heftige, maar ook ontroerende, angstige en andere emoties en tegentonen in het boeiend Hannibal verhaal. De elektrische gitaar van Wiek kleurt ze in en wel op zulk een wijze dat ze toch ruimte laat voor het eigen beeldvermogen van de luisteraar.

De Nederlandse musicus Wiek Hijmans speelt elektrische gitaar. Als kind van klassieke musici en fan van de Beatles ontdekte hij zijn missie: de elektrische gitaar integreren in de klassieke muziek. Muziek van toen en muziek van nu. Wiek werkt met vele componisten binnen en buiten Europa. Als solist met orkesten (onder andere de Koninklijke Munt) en ensembles. Natuurlijk heeft hij roots in pop- en improvisatiemuziek.

 

Ook heeft hij vele composities geschreven. In theatervoorstellingen, onder andere de Odyssee van Homerus en een Zeeuwse vertelling met actrice Ilse Uitterlinden, speelt hij zijn eigen werk. Hij put daarbij uit zijn brede muzikale achtergrond en wordt geprezen om zijn verhalende en gevoelige manier van musiceren in theatrale context. Hijmans ontving de Andres Segovia Award “for outstanding guitar playing” (New York, 1997) en werkte aan vele compositie opdrachten. Zijn vier solo-cd’s zijn (inter-)nationaal met lof ontvangen.

Terug naar Home.